Search

SP2021 Konferencen København

Velkommen til Risk Management og EBIT Styring via Successiv Princippet


Vi planlegger å avholde "SP2021 KONFERENCEN" i København, 30.september - 1.oktober 2021 hos IDA dersom COVID-19 tillater dette. Dette vil bli både en fysisk og digital konferanse, for de som kan/ikke kan reise. Vi åpner for påmelding snart.

På konference presenteres 12 indlegg om metodens praktiske anvendelse og forskning fra Norge.


Vi byr på spennende innlegg som:

 • Estimering af omkostninger for nedrivning af Svensk A-kraft

 • Implementering af Elektronisk Patient Journal (EPJ) - Tidsanalyse

 • Implementering af Successiv Princippet i en stor organisation

 • Budgettering af et større forskningsprojekt

 • Hvordan og hvorfor anvender kommuner Successiv Princippet? Udbygning af en svensk letbane

 • Træfsikkerhed i tidsanalyser’ Case: IT projekt i forsvaret

 • Praktisk anvendelse af Successiv Princippet’ Case: Byggeri

 • Forskning i Successiv Princippet Statens Prosjektmodel

 • Successiv Princippet med fremtidsperspektiver

 • Historisk perspektiv for udvikling af Successiv Princippet?

 • Case: Øresundsbroen'


Og andre indlegg.Oversikt over foredragsholdere

Follow the conference on LinkedIn to get our latest updates:

https://www.linkedin.com/company/sp2021-konferencen/


#SP2021konferancen

26 views0 comments

Recent Posts

See All