Search

SP2022 Konferencen København

Updated: Dec 10, 2021

Velkommen til Risk Management og EBIT Styring via Successiv Princippet


Vi planlegger fortsatt å avholde "SP2022 KONFERENCEN" i København hos IDA, men COVID-19 har foreløpig ikke tillatt dette. Vi forsøker å få til både en fysisk og digital konferanse, for de som kan/ikke kan reise. Vi åpner for påmelding så snart vi har konkrete planene klare.

På konference presenteres 12 indlegg om metodens praktiske anvendelse og forskning fra Norge.


Vi byr på spennende innlegg som:

 • Estimering af omkostninger for nedrivning af Svensk A-kraft

 • Implementering af Elektronisk Patient Journal (EPJ) - Tidsanalyse

 • Implementering af Successiv Princippet i en stor organisation

 • Budgettering af et større forskningsprojekt

 • Hvordan og hvorfor anvender kommuner Successiv Princippet? Udbygning af en svensk letbane

 • Træfsikkerhed i tidsanalyser’ Case: IT projekt i forsvaret

 • Praktisk anvendelse af Successiv Princippet’ Case: Byggeri

 • Forskning i Successiv Princippet Statens Prosjektmodel

 • Successiv Princippet med fremtidsperspektiver

 • Historisk perspektiv for udvikling af Successiv Princippet?

 • Case: Øresundsbroen'


Og andre indlegg.Oversikt over foredragsholdere

Follow the conference on LinkedIn to get our latest updates:

https://www.linkedin.com/company/sp2022-konferencen/


#SP2022konferancen

62 views0 comments

Recent Posts

See All