top of page
Search

SP2022 Konferencen København 21-22.november 2022

Updated: Oct 14, 2022

Velkommen til Risk Management og EBIT Styring via Successiv Princippet


Vi gleder oss til å avholde "SP2022 KONFERENCEN" i København hos IDA. Dette blir både en fysisk og digital konferanse, for de som kan/ikke kan reise. https://www.linkedin.com/company/sp2022-konferencen/

På konference presenteres 12 indlegg om metodens praktiske anvendelse og forskning fra Norge.


Vi byr på spennende innlegg som:

 • Estimering af omkostninger for nedrivning af Svensk A-kraft

 • Implementering af Elektronisk Patient Journal (EPJ) - Tidsanalyse

 • Implementering af Successiv Princippet i en stor organisation

 • Budgettering af et større forskningsprojekt

 • Hvordan og hvorfor anvender kommuner Successiv Princippet? Udbygning af en svensk letbane

 • Træfsikkerhed i tidsanalyser’ Case: IT projekt i forsvaret

 • Praktisk anvendelse af Successiv Princippet’ Case: Byggeri

 • Forskning i Successiv Princippet Statens Prosjektmodel

 • Successiv Princippet med fremtidsperspektiver

 • Historisk perspektiv for udvikling af Successiv Princippet?

 • Case: Øresundsbroen'


Og andre indlegg.Oversikt over foredragsholdere

Follow the conference on LinkedIn to get our latest updates:


172 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page